KẾ HOẠCH Tổ chức hội thảo khoa học:“Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và bài toán đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp”


I.MỤC ĐÍCH

            - Tạo diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên đại học, nhà quản lý giáo dục, đại diện doanh nghiệp chia sẻ vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ.

            - Tạo cơ hội cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương và các sinh viên quan tâm tiếp cận và cập nhật các vấn đề về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt yêu cầu từ doanh nghiệp với nguồn nhân lực. Từ đó có thái độ, ý thức phù hợp trong học tập để trang bị cho bản thân kiến thức, kỹ năng trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

            - Một số ngành trong Trường Đại học Hùng Vương có thể thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực đối với cuộc cách mạng công nghệp 4.0.

            - Một số giảng viên trong trường có hướng đi mới trong công tác nghiên cứu khoa học, bổ sung kiến thức trong giảng dạy đáp ứng những yêu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực đối với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

II.NỘI DUNG

            Hội thảo tập trung vào các nội dung chính sau:

            - Tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của nó đến vấn đề đào tạo trong các trường đại học.

            - Những thay đổi trong đào tạo của các trường đại học đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp đối với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

            - Doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0:

            + Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp.

            + Những yêu cầu mới về nguồn nhân lực cho việc thực hiện cuộc cách  mạng 4.0.

            + Khả năng hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp với trường Đại học nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của doanh nghiệp

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

            - Thời gian: Dự kiến 01 ngày (tháng 12/2017).

            - Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trường Đại học Hùng Vương (cơ sở Việt Trì).

            - Thành phần tham dự gồm:

            - Khối các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Phú Thọ: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa và Công nghệ, Sở Công thương, Ban quản lý các khu Công nghiệp.

            - Khối các trường Đại học: Trường Đại học Hùng Vương, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Hồng Đức, Đại học Hải Phòng, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Đại học Tân Trào, Đại học Sư phạm Hà Nội 2...

            - Khối các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ, Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Phú Thọ, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV), Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), Công ty điện lực Phú Thọ.

 

IV.THỂ LỆ, THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ GỬI BÀI

            - Thể lệ gửi bài:

            + Toàn bộ bài viết dài được đánh máy trên khổ giấy A4; phông chữ Times New Roman.

            + Cuối bài viết cần ghi rõ thông tin về tác giả (họ tên tác giả, học hàm, học vị, chức danh, cơ quan công tác, email, số điện thoại liên hệ).

Thời hạn gửi bài: trước ngày 26/11/2017

            -  Địa chỉ gửi bài:

            + Địa chỉ nhận báo cáo qua E-mail, tiêu đề ghi rõ “Bài viết Hội thảo công nghiệp 4.0”, địa chỉ: phongqlkh@hvu.edu.vn

            + Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

                     1. TS.Nguyễn Tài Năng - TP Khoa học và Công nghệ (SĐT: 0913.216.224);

                     2. TS.Nguyễn Hùng Cường - Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ (SĐT: 0912.595.102).

 

Trường Đại học Hùng Vương trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ thuộc các Sở ban ngành, Trường đại và các doanh nghiệp tham gia viết bài và dự Hội thảo.

Kính mong nhận được sự cộng tác của Quý vị và Quý cơ quan!


 


KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Go to Top