• Trải nghiệm bổ ích của Tân sinh viên K16 tại Tập đoàn FPT Software Xem tiếp

 • Khoa Kỹ thuật Công nghệ tổ chức thành công Hội thảo Phương pháp truyền thông các vấn đề khoa học Xem tiếp

 • Kỷ niệm 55 năm truyền thống Đại học Hùng Vương

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm và làm việc với nhà trường

 • Lễ khai giảng năm học 2016-2017

 • Ban chấp hành Đảng ủy trường Đại học Hùng Vương nhiệm kỳ 2015-2020

 • Lễ công bố quyết định thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Hùng Vương

NỘI DUNG CHÍNH

 • Quyết định thành lập hội đồng và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (Ngày 24-05-2017)
 • Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành kèm theo thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 1074/KTKĐCHGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và công văn số 1075/ KTKĐCHGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 về việc hướng dẫn tự đánh giá Chương trình Đào tạo.

 • Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo 5 ngành (Ngày 24-05-2017)
 • KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  Các ngành Đại học Sư phạm Tiểu học, Đại học Thú ý, Đại học Kế toán, Đại học Ngôn ngữ Anh, Đại học Công nghệ thông tin

Đồng hành cùng khoa Kỹ thuật - Công nghệ